Hvad søger du?

Denne alfabetiske ordliste kan måske hjælpe dig!


Vi tilbyder alle tingene på listen – men finder du ikke præcis det du søger er du velkommen til at ringe til os på telefon 40 74 82 98 – så finder vi en løsning til dig!

A

 • Affald
  Vi fører tilsyn med de forskellige affaldsordninger der måtte være og sørger for kontakt til bl.a. Københavns affaldsservice. Vi kan også hjælpe med bortskaffelse af storskrald m.m.
 • Affugtning
  Vi udlejer affugtere – kontakt os for flere oplysninger.

B

 • Belysning
  Vi skifter pærer/lyskilder i alle former for lamper og leverer også alle former for pærer/lyskilder. Vi fører også tilsyn med diverse automatiske belysninger så de virker korrekt.
 • Beboerkontakt
  Beboere kan kontakte os pr. telefon, sms eller e-mail. Efter henvendelserne hjælper vi med at løse de problemer der måtte være.

C

D

 • Dørtelefoner
  Vi fører tilsyn med funktion, bestiller og skifter navneskilte samt rekvirerer håndværkere ved behov.

E

 • Energistyring
  Vi udfører seriøs styring og tilsyn med fjernvarmeanlæg i både bolig- og erhvervsejendomme med henblik på stabil og økonomisk drift. Læs mere om vores energistyringsordning i artiklen “Energistyring og varmeanlæg”.

F

 • Fortov
  Vi sørger for fejning og fjerner ukrudt og affald så fortovet fremstår pænt. Jo mere beskidt et fortov er, jo mindre hensyn tager folk! Vi sørger også for glatførebekæmpelse – se “Snerydning”.

G

 • Grafitti
  Vi fjerner grafitti (på mindre områder) eller rekvirerer et firma med speciale i grafittifjernelse.
 • Græsslåning
  Se “Grønne områder”.
 • Grønne områder
  Vi tilbyder alle former for pasning af grønne områder – græsslåning, klipning af hække, beskæring, ukrudtsfjernelse osv.
 • Gård
  Vi sørger for pasning af gårdområder og fører tilsyn med diverse affaldsordninger m.m.

H

 • Handyman
  Vi udfører mange opgaver såsom småreparationer, montering/afmontering, udskiftning osv. Spørg bare – vi klarer det meste (selvfølgelig undtaget ting hvor håndværkerautorisation kræves).
 • Hovedrengøring
  Vi udfører hovedrengøring af trappeopgange m.m. Uforpligtende tilbud gives gerne.
 • Håndværkere
  Når der er behov for håndværkere til en opgave står vi gerne for kontakten. Vi rekvirerer relevante håndværkere i samråd med bestyrelse eller administrator og sørger for tilsyn, opfølgning og godkendelse af fakturaer m.m. Vi har et stort netværk af håndværkere som vi har god erfaring med og som vi gerne kontakter hvis bestyrelsen/administrator ønsker det.
 • Højvandslukkere
  Vi kan føre tilsyn med, rengøre og gennemskylle højvandslukkere på ejendommen. Vi må dog ikke servicere selve lukkemekanismen – det er et lovkrav at dette udføres af en autoriseret kloakmester.

I

J

K

 • Kontakt
  Vi kan kontaktes af både bestyrelse, beboere og håndværkere m.fl. for løsning af problemer. Det er primært indehaveren af SR Service Jens Sørensen der står for kontakten – det giver det bedste overblik, den hurtigste service og den tryghed det er, når man altid har den samme kontaktperson.

L

 • Låse
  Vi kan sørge for systematisk smøring, justering og vedligehold af låse, hængsler, dørpumper m.m. Det giver tryghed når det altid virker! Vi kan også udskifte greb, dørpumper, kroge m.m.

M

 • Messing
  Vi udfører polering af messing (dørtelefoner, skilte, håndtag osv.) med gode produkter.
 • Miljø
  Vi er miljøbevidste og rådgiver med tanke på det. Vi vurderer bl.a. om ting kan levetidsforlænges (bæredygtigt) fremfor udskiftes. Se også “Rådgivning”.
 • Målere
  Vi aflæser og indberetter målertal til DONG, HOFOR m.fl.

N

O

 • Oprydning
  Vi kan tilbyde rydning/oprydning af kældre, lofter (herunder kælder- og loftsrum), fællesarealer, lejligheder, dødsboer, gårdarealer m.m.

P

Q

R

 • Rengøring
  Alle former for rengøring udføres – hvis muligt altid med miljøvenlige (svanemærkede) produkter.
 • Reparation
  Se “Handyman”.
 • Rotter
  Ved forekomst af rotter koordinerer vi med Miljøkontrollen (Københavns Kommune) og følger op på løsning af problemet.
 • Røgalarmer
  Vi kan levere røgalarmer samt sørge for regelmæssig (årlig) udskiftning af batterier.
 • Rydning
  Se “Oprydning”.
 • Rådgivning
  Vores baggrund og erfaring med pasning af ejendomme giver os grundlag for at rådgive om alt hvad der har med ejendomme at gøre. Vi ved hvad der kan betale sig og hvad der ikke kan og ikke mindst hvordan problemer bedst løses.

S

 • Skybrud
  Vi kan føre tilsyn med og udføre forskellige rengørings- og oprydningsopgaver efter skybrud. Vi udlejer også affugtere.
 • Snerydning
  Vi rydder sne og salter på ejendommen når det er nødvendigt.
 • Storskrald
  Se “Affald” og “Oprydning”.

T

 • Telefontid
  Vi tilbyder en fast telefontid så beboere (og andre) kan kontakte os hvis der er problemer. Vi kan også kontaktes pr. sms og e-mail.
 • Trappevask
  Vi tilbyder at udføre trappevask. Ved trappevask tager vi hensyn til den enkelte trappe: er det linoleum, terrazzo, træ eller andet materiale? Vi finder den rigtige måde at rengøre, pleje og vedligeholde trappen.

U

V

 • Vaskeri
  Vi rengør og passer vaskerier og sørger for eventuelle saltpoletter (blødtvandsanlæg) m.m. Vi kan også tilkaldes ved problemer med maskinerne (vaskemaskiner, tørretumblere, centrifuger osv.).
 • Varmeanlæg
  Vi har mere end 20 års erfaring med pasning af varmeanlæg af forskellige typer. Se mere i artiklen “Energistyring og varmeanlæg”.
 • Vinduespudsning
  Vi har mange års erfaring med vinduespudsning både i opgange, kontorer osv. Rene vinduer er altid en fornøjelse!

X

Y

Z

Æ

Ø

Å