Seriøs styring og tilsyn med varmeanlæg = stabil og økonomisk drift!

Uanset om I har en bolig- eller en erhvervsejendom kan det betale sig at tage hånd om varmeanlægget. En effektiv energistyring kan nemlig nedbringe de årlige udgifter markant.

Rigtig styring af varmeanlæggets funktioner betyder meget for energiforbruget og dermed økonomien. Ser man på ejendommens varmeregnskab (MvH-forbrug/varmekøb), ser man at energibesparelser hurtigt kan betyde store pengebesparelser.

Kort fortalt handler det om at opnå den bedst mulige udnyttelse af varmeanlægget – altså ikke bruge mere fjernvarmeenergi end nødvendigt til opvarmning og varmt brugsvand. I mange ejendomme har man haft store udgifter til fjernvarme, og nogle gange endda strafafgift på grund af manglende nedkøling af fjernvarmevandet.

Selvom de fleste varmeanlæg har mere eller mindre moderne automatik til at styre de forskellige funktioner kan automatikken ikke klare alt. Hemmeligheden ligger i trimning af anlægget, kendskab til dets virkning under forskellige vejrforhold samt et regelmæssigt tilsyn så der løbende kan justeres/kompenseres. På denne måde opnår man både driftssikkerhed og optimal varmeøkonomi = lavest mulige udgifter.

Mange gange ofres ejendommens varmeanlæg ikke den store opmærksomhed i det daglige. Resultatet er som regel at varmeanlægget nok fungerer, men ikke altid økonomisk – og somme tider endda utilfredsstillende. Derfor betaler det sig at bruge fagfolk til styringen. SR Service har mange års erfaring med varmeanlæg i ejendomme i Storkøbenhavn og kender til de mange forskellige typer anlæg og automatikker.

Vi sørger for månedlig kontrol af pumper, automatik, temperaturer og tryk. Vi foretager nødvendige justeringer, udslamning af varmtvandsbeholder, eventuel vandpåfyldning af radiatoranlæg, udfylder målerskemaer og kontakter bestyrelse hvis alvorlige fejl eller mangler konstateres.

Hvad indebærer vores energistyringsordning?
  • bedst mulige varmeøkonomi og driftssikkerhed
  • regelmæssigt tilsyn og justering af anlægget
  • registrering af de nødvendige oplysninger til målerskemaer og indberetning af disse
  • løbende kontakt til bestyrelse/administrator
  • rådgivning og forslag til nødvendige reparationer og relevante forbedringer.
Udvidet energistyringsordning kan indbefatte
  • tilkaldevagt ved svigt på anlægget
  • reparation af radiatortermostater der ikke virker
  • assistance i forbindelse med rensning af varmtvandsbeholder (advisering, nedlukning osv.).
Kontakt os for uforpligtende vurdering og tilbud på energistyring af jeres varmeanlæg - Ring 40 74 82 98.