Vi takker for kundernes positive tilbagemeldinger. Her er et uddrag af dem:

“Vi er meget tilfredse med den vedligeholdelse SR Service udfører i vores gård. Da de overtog fik vedligeholdelsen et kæmpe løft og det niveau er blevet fastholdt Bestyrelsen skal ikke følge op på det der sker – det klarer SR Service. De skaffer også gode håndværkere og sikrer, at vi får det vi betaler for, og vores henvendelser bliver behandlet hurtigt og professionelt.

Vi oplever at vores gård har en vedligeholdelsesstandard som alle er glade for, og vi betaler gladeligt lidt ekstra for at få denne høje service – den er alle pengene værd.”

Gårdlauget Tre Høje

Bestyrelsen

” I mere end 20 år har vores forening haft et tæt og loyalt samarbejde med SR Service. De er en uvurderlig samarbejdspartner for bestyrelsen i forhold til det daglige arbejde. SR Service står for alle viceværtsopgaver inkl. rekvirering, koordinering og opfølgning på diverse håndværkere, kommunikation med beboerne ved fx vandskader eller andre reparationer, vedlighold af varmecentralen, renholdelse af fællesarealer, snerydning, storskrald og dagrenovation, opsyn med fælles vaskeri, generelt opsyn med ejendommen og meget mere. Herudover står SR Service for renhold i vores gårdanlæg som vi deler med fire andre ejendomme.

SR Service holde bestyrelsen orienteret om bygningens generelle stand og vender alle tiltag med os inden arbejdet sættes igang. Samtidig står SR Service for koordinering af håndværkere ved mindre anlægsarbejder – lige fra indhentning af tilbud til det færdige arbejde leveres.

SR Service leverer altid et godt og reelt kvalitetsprodukt som sparer bestyrelsen for meget arbejde. Derfor kan vi kun give SR Service og deres medarbejdere de varmeste anbefalinger.

Hos SR Service er vores andelsboligforening i de bedste hænder!

AB Tåsingegård, Østerbro

Bestyrelsen

“Før vi ansatte SR Service skiftede vi jævnligt vicevært pga. dalende kvalitet. Efter mere end fem år er vi stadig fuldt ud tilfredse med Jens og hans medarbejdere.

Kvaliteten af det aftalte holder, men næsten vigtigere er, at vi løbende får kreative løsningsforslag som gør at vores ejendom fortsat er attraktiv. Jens nævner altid hvad det koster, så vi ved hvad vi skal betale for. Virkelig en fantastisk mer-service!

Vi vil til enhver tid anbefale SR Service som serviceleverandør.

Ejerforeningen EF Bakkebo, Østerbro

Bestyrelsen

” NN

NN

NN